Archive

Betalning

Alla priser som presenteras på vår webbplats är exklusive moms om inte annat anges.

När en auktion är avslutad får vinnaren av auktionen en proformafaktura via e-post. Därefter ska betalning ske inom fyra (4) bankdagar från proformadatumet. Det innebär att om vi skickar proformafakturan på måndag ska full betalning ha mottagits av oss, fredag samma vecka. (Om det inte infaller helgdagar i aktuell vecka) Efter mottagen betalning kommer en handelsfaktura att utfärdas och varorna är redo för leverans till köparen. Observera att inga föremål kommer att levereras eller släppas för hämtning om inte full betalning har registrerats med SMT-auktioner.

Betalning kan endast göras via banköverföring. Detaljer för betalning kommer att tillhandahållas med proformafakturan.

MOMS. och avgifter enligt lag, får läggas till på priset.

Tillämplig lag och tvistlösning

Dessa allmänna villkor ska styras av Sveriges materiella lagar om inte annat anges.

Sveriges domstolar ska ha exklusiv jurisdiktion över alla tvister, kontroverser eller anspråk som uppstår i samband med dessa villkor.

Olika företagsformer

När du registrerar dig/skapar ett konto kan du välja mellan tre företagsformer:

  • Svenskt företag

Företagets organisationsnummer krävs när du registrerar dig på auktionswebbplatsen. För företag registrerade i Sverige tillkommer 25 % moms på fakturor.

  • EU-företag

För företag registrerade inom EU kommer fakturan att utfärdas med en V-A.T på 0 % (omvänd skattskyldighet). En giltig V.A.T. nummer enligt EU VIES (A.T. Information Exchange System) krävs vid registrering på auktionswebbplatsen.

  • Exportföretag

För företag registrerade utanför EU kommer ingen V.A.T att läggas till på fakturan, men köparen är skyldig att förse SMT med ett giltigt exportdokument (Bill of Lading, CMR eller liknande) för att bevisa att varan har exporterats.

SMT förbehåller sig rätten att bedöma registrerade företags kreditvärdighet och att göra de kontroller som är nödvändiga för att fastställa den registrerade användarens ekonomiska status. Insolventa företag eller företag som löper hög risk att bli insolventa får inte accepteras som registrerade användare.

När du registrerar kontot måste du godkänna ”SMT-auktionsvillkoren”. SMT förbehåller sig rätten att stänga ett konto om användaren inte följer Auktionsvillkoren.

Vad är manuell budgivning?

Vi tillämpar manuell budgivning på våra auktionsobjekt.

Manuell budgivning innebär att du deltar i budgivningen och på egen hand avgör när- och om du vill lägga ett bud. Du övervakar aktivt auktionen och när du anser att tiden är rätt, bestämmer du själv när och hur mycket du vill lägga som bud på objektet. Det ger dig möjlighet att fatta beslut baserat på din egen strategi och bedömning av auktionsprocessen. Tillskillnad från automatisk budgivning, där du i förväg ställer in det högsta bud du kan tänka dig att lägga. Sedan höjs ditt bud automatisk om du blir överbjuden.

Ansvar

SMT ska inte hållas ansvariga för någon form av direkt eller indirekt skada som uppstår för en användare av våra auktioner på grund av driftstörning, eller andra avbrott i kommunikationslänkar, datorsystem, tekniska fel eller andra liknande orsaker.

Garanti

Det finns ingen garanti på objekt som säljs genom SMT-auktionen.

Borttagning av objekt

SMT förbehåller sig rätten att ta bort objekt från auktionen innan auktionen avslutas. Om det sker kommer alla anbudsgivare att bli informerade om detta. Ingen ersättning av något slag lämnas av SMT till budgivarna, även om borttagandet av objektet har orsakat ekonomisk förlust.

Vad innebär objektbeskrivning?

Varje auktionsobjekt har ett underlag som innehåller information om objektet. Underlaget består av textbeskrivning, bilder, och ibland filmer. Samt information om det finns tidpunkter för dig som budgivare/köpare att kolla på objektet. Vi gör objektsbeskrivningen så detaljerad som möjligt utifrån tillåtande omständigheter. Informationen som lämnas är dock inte garanterad att vara en korrekt beskrivning av objektets skick. Om det inte är möjligt måste köpare beakta att okända eller ”dolda fel” kan förekomma.
SMT förbehåller sig rätten att när som helst ändra objektbeskrivningar med ny information om de blir tillgängligt för oss. Om ändringen i objektbeskrivningen är avgörande för objektets marknadsvärde förbehåller sig SMT rätten att dra tillbaka objektet från auktionen.

Befintligt skick

Alla objekt i auktionen säljs i befintligt skick. Inför budgivning har köpare ett ansvar att granska och bedöma föremålens skick. Efter avslutad auktion kan inte åtgärder såsom återkallande av köp eller prisavdrag göras med hänvisning till bristande skick på föremålet.

Vad betyder reservationspris?

Reservationspris är de lägsta pris som objektet säljs för. Har reservationspriset inte blivit uppnått vid auktionens slut så vinner ingen budgivningen. Reservationspriset är alltid dolt fram tills det är uppnått.

Har ni visning av auktionsobjekt?

Det är ofta möjligt för en köpare att besiktiga ett objekt innan en auktion avslutas. Eventuell tid för visning/besiktning finns då angiven i objektets beskrivning. Kontakta oss om du är intresserad av ett objekt och vill besiktiga vid en annan tidpunkt så försöker vi ordna detta.
I vissa fall är dock visning/besiktning inte möjlig.
Besiktningar måste ske innan auktionen avslutas. Besiktningar efter avslutad auktion är inte tillåtna.