Hem » FAQ items » Tillämplig lag och tvistlösning

Tillämplig lag och tvistlösning

Dessa allmänna villkor ska styras av Sveriges materiella lagar om inte annat anges.

Sveriges domstolar ska ha exklusiv jurisdiktion över alla tvister, kontroverser eller anspråk som uppstår i samband med dessa villkor.