Försäljnings- och leveransvillkor

Inledning

Följande villkor gäller för användning och köp på SMT Sweden AB org.nr 556441-2392 (”SMT”) webbplatser samt för köp som görs av produkter i webbutiken via andra kanaler, till exempel telefon och e-post. För produkter som inte erbjuds i webbutiken gäller andra villkor.

Endast företagskunder

SMT säljer inte till privatpersoner utan enbart till företagskunder (hädanefter kallad ”du”).

Kontaktinformation

SMT Sweden AB
Johanneslundsvägen 2
194 61 Upplands Väsby
08-590 717 30
sales@smtsweden.com

Org.nr. 556441-2392
VAT nr: SE556441239201

Beställning

Beställning som görs via SMT:s webbplats eller andra kanaler är bindande. När ordern är registrerad så får du en orderbekräftelse och det är först då som avtal om köp ingåtts. Kontakta SMT om du inte får en orderbekräftelse.

Leveranstider​

Normal leveranstid är 2-7 arbetsdagar för varor som finns i lager. Finns inte varan i lager så kommer orderbekräftelsen innehålla en beräknad leveransdag. Du som kund behöver godkänna denna beräknade leveransdag för att genomföra köpet. Passar inte den beräknade leveransdagen har ni rätt att häva köpet utan extra kostnad.

Priser

Priser som anges på Webbplatsen anges alltid exkl. moms. Totalsumma samt momsbelopp syns i Kassan.

Kampanjer och erbjudanden

SMT erbjuder ibland kampanjer och erbjudanden. För produkter som ingår i sådana kampanjer gäller de förmånligare priserna under den period som finns angiven på webbplatsen. Kampanjer och erbjudanden kan inte kombineras med andra erbjudanden om detta inte uttryckligen anges. SMT förbehåller sig rätten att när som helst återkalla kampanjer och erbjudanden.

Betalning

Betalning på webbplatsen sker genom Klarna som i sin tur använder sig av Billie.
Mer information hittar du i Klarnas vilkor Här och Här.

Efter särskild överenskommelse går det att välja att få faktura direkt från SMT.
För att få faktura direkt från SMT måste ni kontakta oss först och i de flesta fallen så vill SMT ha betalt innan varor skickas.

Shipment to foreign countries

We do ship to other countries than Sweden. European companies with a valid VAT-number don’t have to pay the Swedish VAT. Please send us your request to sales@smtsweden.com and we will reply as quickly as possible. We will without exceptions require prepayment or credit card payment when shipping to other countries than Sweden. Note that shipping cost will be added to your order sum when shipping outside Sweden.

Frakt

SMT använder i huvudsak DHL som speditör för att hantera gods och försändelser.

Om en beställd vara är restnoterad, meddelar vi dig beräknad leveranstid för att godkänna senare leverans eller makulera beställningen. Om leveranstiden skiljer avsevärt mellan olika varor förbehåller vi oss rätten att dela upp din leverans.

Transportskada

Ibland händer det tyvärr att det uppkommer skador i samband med leverans. Som kund måste du därför noga kontrollera din försändelse vid mottagandet genom att stämma av att du fått korrekt antal kollin enligt frakthandlingen, att godset är komplett och att alla delar är oskadade. Om godset är uppenbart skadat ska du helst inte ta emot det, alternativt omedelbart anmäla transportören att godset är skadat.

Om du efter att ha tagit emot och packat upp godset upptäcker att någon vara är felaktig, saknas eller är skadad ska du inom 5 dagar efter mottagande av leveransen anmäla detta till SMT. Det ligger på ditt ansvar att inom tidsfristen öppna och kontrollera försändelsen för att kontrollera att det inte finns några skador eller andra brister.

Retur

Vid eventuell felbeställning eller felleverans kontakta SMT för en retursedel. Retursedeln måste fyllas i och bifogas med gods som skall returneras.

Om felbeställning orsakats av Kund, krediteras 80 % av beloppet förutsatt att gods/delar returneras inom 30 dagar. Därefter och upp till 60 dagar från leverans krediteras 60 % av belopp på gods/delar. Kund står för fraktkostnaden.

Om felleverans inte är orsakad av kund, krediteras 100 %, förutsatt att gods/delar returneras inom 10 dagar från leverans. Därefter och upp till 45 dagar krediteras 80 %. Kund behöver inte stå för fraktkostnaden.

Följande regler och nivåer skall tillämpas vid returer:

  • I samtliga fall gäller att produkterna skall ha kvar sitt emballage samt vara skadefria och oanvända.
  • Om felbeställning orsakats av Kund och värdet understiger 500 SEK krediteras EJ detta!
  • Elektronikprodukter som använts eller monterats krediteras EJ.

Reklamation

SMT säljer endast till företag och då tillämpas köplagen. Enligt denna lag har köparen 2 års reklamationsrätt. För att ett fel skall täckas av reklamationsrätten ska det vara ursprungligt, det vill säga att det har funnits i produkten från början. Vid en reklamation är det du som köpare som ska påvisa och göra det sannolikt att felet har funnits i produkten från början.

Om en skada uppstår, kontakta alltid SMT.

Personuppgifter

Alla personuppgifter som du lämnar till SMT hanteras i enlighet med SMT:s policy för information om behandling av personuppgifter.

Tvist

Om du är missnöjd rekommenderar vi att du i första hand kontaktar oss per e-post eller telefon. Om vi inte kan komma överens ska en tvist med anledning av detta avtal avgöras enligt svensk lag och av svensk domstol.

Force Majeure

Butiken är befriad från påföljd för underlåtenhet att fullgöra viss förpliktelse i detta avtal om underlåtenheten har sin grund i befriande omständigheter enligt nedan och omständigheten försvårar, förhindrar eller försenar fullgörandet. Såsom befriande omständighet ska anses vara bl. a myndighetsåtgärd eller underlåtenhet, nytillkommen eller ändrad lagstiftning, konflikt på arbetsmarknaden, blockad, strejk, terror, brand eller översvämning, sabotage eller olyckshändelse av större omfattning. I force majeure ingår också myndigheters beslut som påverkar marknad och produkter negativt, t ex restriktioner, varningar, försäljningsförbud etc.

Skriv- och publicerings fel

Vi reserverar oss för eventuella skrivfel, felaktigt publicerade priser, specifikationer och tekniska data. Vid eventuella otydligheter eller frågor, är ni mer än välkomna att kontakta oss.

Tidigare versioner av dessa villkor arkiveras inte av oss. Vi rekommenderar därför att du själv skriver ut och arkiverar äldre versioner av villkoren.

Avtal mellan dig och oss ingås på svenska om inte annat uttryckligen överenskommes i det enskilda fallet.

Villkorsversion

Dessa villkor uppdaterades senast 2023-07-26