Hem » FAQ items » Borttagning av objekt

Borttagning av objekt

SMT förbehåller sig rätten att ta bort objekt från auktionen innan auktionen avslutas. Om det sker kommer alla anbudsgivare att bli informerade om detta. Ingen ersättning av något slag lämnas av SMT till budgivarna, även om borttagandet av objektet har orsakat ekonomisk förlust.