Hem » Energilagringssystem som hybridlösning

Energilagringssystem som hybridlösning

SMT Sweden och Atlas Copco i samarbete med Multibygg

Från 200 till 40 L diesel/dag med ZBP45 Energilagringssystem

Energilagringsystem som hybridlösning

Hållbara byggplatser blir allt viktigare när vi konfronteras med klimatkrisen och behovet av att minska våra koldioxidutsläpp.

Multibygg, tillsammans med Atlas Copco och SMT Sweden, har tagit ett stort steg mot att göra bygg- och anläggningsindustrin mer miljövänlig. Multibygg har hyrt in ett energilagringssystem av SMT Sweden, i samarbete med Atlas Copco, som har minskat deras dieselanvändning avsevärt.

År 2020 stod bygg- och fastighetssektorn för hela 21 procent av landets utsläpp av växthusgaser. Det är siffror från Statistiska Centralbyrån (SCB) och Bolagsverket, som inte går att ignorera. Företag inom sektorn behöver utforska mer hållbara alternativ.

Multibygg, ett framstående företag inom bygg- och anläggningsindustrin, har tagit upp utmaningen att minska sina koldioxidutsläpp. I ett av deras senaste projekt, att bygga upp en industriell biogasanläggning i skogarna utanför Mönsterås har dem lyckats minska sin dieselkonsumtion med 90%.

”Den största utmaningen för oss i det här projektet var att det inte fanns någon ström framdragen till arbetsplatsen.” Anton, projektledare på Multibygg.

Som en del av sitt engagemang för hållbara byggplatser har Multibygg, tillsammans med Atlas Copco och SMT Sweden, introducerat en innovativ lösning för att minska sin miljöpåverkan. Istället för att förlita sig på traditionella dieseldrivna generatorer som behöver vara igång under långa perioder, har de implementerat en hybridlösning som kombinerar energilagringssystem med generatorer.

Men hur fungerar denna hybridlösning med energilagringssystem?

Multibygg har använt ett energilagringssystem: ZenergiZe ZBP45 från Atlas Copco, tillsammans med en QES 40 generator. Energilagringssystemet, ZBP45 och generatorn kopplas ihop så att de kommunicerar med varandra. Vilket gör att generatorn enbart startar när ZBP45 behöver ladda batterierna. När energilagringen är fulladdad tar den över strömförsörjningen igen, och generatorn stängs automatiskt av.

 

Denna miljövänliga hybridlösning har visat sig vara en grundförutsättning för Multibygg. Under perioden april till augusti, när det inte fanns tillgång till fast elnät på anläggningen, klarade ZBP45 och QES 40 strömförsörjningen för byggarbetsplatsen.
I uträkningen ingick byggbodar, avvattningspumpar, svetsar samt en kran.
Det är en imponerande notering, att den mindre generatorn inte skulle hanterat de höga strömspikarna som uppstod under dagtid när energibehovet var som störst. ZBP45 lyckades jämna ut strömspikarna och säkerställa att arbetet pågick effektivt.

Sparat projektet nära en halv miljon kronor i diesel

Men den mest positiva aspekten av hybridlösningen är kostnadsbesparingarna i projektet. Genom att minska användningen av dieseldrivna generatorer har Multibygg lyckats skära ned sin dieselförbrukning från 200 liter per dag ner till omkring 40 liter per dag.
Det är en enorm minskning på bränslekostnader.
Sammanlagt har Multibygg sparat nästan en halv miljon kronor på diesel i projektet, vilket i sin tur minskat deras koldioxidutsläpp med omkring 60 000 kg.

”Genom att skala ner storleken på generatorn med hybridlösningen har vi gjort stora kostnadsbesparingar på diesel i det här projektet. Som i sin tur minskat vår miljöpåverkan.
Det är en viktig prestation i arbetet mot att minska bygg- och anläggningsindustrins klimatavtryck.”

– Anton Linde, projektledare Multibygg Sydost AB

 

 

Sammanfattningsvis har Multibygg, tillsammans med Atlas Copco och SMT Sweden, visat att innovativa lösningar kan göra betydande framsteg mot att skapa hållbara och miljövänliga arbetsplatser inom bygg- och anläggningsindustrin.
Kombinationen energilagringssystem och generator, är ett tydligt exempel på hur teknik och innovation kan främja både ekonomisk och miljömässig hållbarhet.