Inklinator CMI Bench WIFI

Riktinstrument

Beskrivning

CMI Wifi är en Master-kontrollenhet med inbyggt Wifi-nätverk. Du ansluter till detta nätverk med din fjärrenhet (mobiltelefon, surfplatta etc), på den här enheten har du installerat Transtronic app. När appen körs kan du se borrvinkel, borrlängd och penetrationshastighet.
Med fjärrdisplayen monterad på din radiolåda kan du se alla förändringar i realtid.

Kontakta oss så berättar vi mer om hur det fungerar!

Läs mer här

Begär en offert

    Intresserad?