Generator

Elverk från Atlas Copco

Elverk, och framförallt inverter elverk associeras ofta med mindre generatorer. Båda benämningarna beskriver dock samma typ av maskin oavsett storlek.

 

Här hittar du information om
– Skillnaden mellan inverter och traditionellt elverk
– Bensin eller dieseldrivet?
– 1-fas eller 3-fas?

Skillnaden mellan Vanliga och Inverter Elverk: En Djupdykning

En fråga som vi ofta får är: Vad skillnaden mellan vanliga och inverter elverk? Här hittar du en enkel beskrivning av de väsentliga skillnaderna mellan dessa två typer av generatorer. Vi hoppas beskrivningen hjälper dig att hitta den perfekta generatorn för dina behov.

Vanliga Elverk: En tidsprovad klassiker

Vanliga elverk, eller traditionella generatorer, har sedan årtionden varit och är fortfarande en vanlig kraftkälla på arbetsplatser. Den robusta prestandan gör dem idealiska för att driva verkstadsutrustning som svetsar, handhållna verktyg och värmefläktar. Trots att strömmen de genererar inte är lika ren och stabil som hushållsström är dessa generatorer kända för sin pålitlighet. Dessutom tenderar de att vara billigare vid inköp än inverter generatorer. Å andra sidan har ”vanliga” generatorer ofta högre ljudnivå vid drift, jämfört med sin moderna motsvarighet, inverter generatorn.

Inverter Elverk: Framtidens kraftkälla

Inverter elverk representerar den moderna generationen av generatorer. En av de i huvudsak största skillnaderna mellan de här två kraftkällorna är att invertergeneratorn genererar ren sinusström, liknande den i ditt hushålls eluttag. Därav är den idealisk för känsliga elektriska enheter. Samtidigt ger den extra säkerhet för dina maskiner och verktyg genom att förhindra skador vid felaktig anslutning av ström.
Förutom extra säkerhet så är inverter generatorer generellt mindre i storlek än den traditionella generatorn och därmed lättare att bära eller dra med sig (vissa modeller har hjulsats och handtag). Dessutom tenderar inverter generatorer att vara bränsleeffektiva, ha lägre ljudnivå och fler funktioner. Dessa fördelar kommer dock oftast med ett högre pris, jämfört med traditionella generatorer.

Bensin eller Dieseldrivet Elverk: Vilket passar dig bäst?

Valet mellan bensin- och dieseldrivna elverk handlar inte om rätt eller fel, utan snarare om hur och till vad du planerar att använda din generator. Det är även en fråga om personliga preferenser.

Dieseldrivet Elverk:

Dieseldrivna generatorer är kända för sin pålitlighet och stabila strömförsörjning. De har ofta en betydligt lägre bränsleförbrukning jämfört med sina bensindrivna motsvarigheter. Det gör dem populära inom entreprenad och industri, där de ofta används under långa perioder och med hög frekvens. Även om dieseldrivna generatorer initialt kan vara dyrare att köpa, anses deras längre livslängd göra dem kostnadseffektiva i det långa loppet. Det är dock värt att notera att de generellt sett är tyngre än bensindrivna alternativ.

Bensindrivet Elverk:

Bensindrivna generatorer är lättare viktmässigt och mer prisvärda vid inköp jämfört med dieseldrivna alternativ. Många bensindrivna generatorer är bärbara eller utrustade med hjul och handtag, vilket gör dem lätta att förflytta på arbetsplatsen.

Valet mellan bensin och diesel beror således på dina specifika behov och preferenser. Oavsett vilket alternativ du väljer, erbjuder båda typerna pålitlig strömförsörjning.

1-Fas eller 3-Fas Uttag: Viktig Information för din generator

Valet mellan 1-fas och 3-fas uttag är avgörande beroende på vilka maskiner du planerar att driva med ditt elverk. För att göra rätt val behöver du förstå skillnaderna:

1-Fas Uttag (230 volt):

1-fasmaskiner, som använder 230 volt, är alltså sådana maskiner och verktyg som du skulle kunna använda i ett standarduttag i ditt hem.

3-Fas Uttag (400 volt):

3-fasmaskiner är vanliga inom bygg och industri och kräver 400 volt för optimal prestanda. Vissa hushållsapparater, som spisar och tvättmaskiner, kan också kräva 3-fas ström.

Användning av 3-fas till 1-fasmaskiner:

Idealt sett bör du använda 1-fas till 1-fasmaskiner och 3-fas till 3-fasmaskiner för att undvika obalans mellan faserna. Teoretiskt sett är det möjligt att använda 1-fasmaskiner i 3-fasuttag, men det kan resultera i stor effektförlust. Eftersom endast en av tre faser används kan du förvänta dig att få ut endast cirka 30-35% av maxeffekten, vilket inte är optimalt för prestanda och energieffektivitet.

Auktoriserade återförsäljare av Atlas Copco generatorer

Vi är auktoriserade återförsäljare av produkter från
Atlas Copco Power Technique