För de riktigt tunga Atlas produkterna (ex. 210L olja)